Skip to content

Een wijze uit het Oosten…

2017 februari 14
by Loes van Rosse

 

 

De Dalai Lama is er een kei in: eenvoudige maar bijzonder rake observaties doen. We jagen allang niet meer op beren en werken ook niet op het land. In tegendeel: we brengen grote delen van de dag zittend achter een computerscherm door. Kom af en toe uit dat hoofd, zet het even uit, ga bewegen en vergeet niet te voelen.

 

Dalai Lama quote

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS