Skip to content

Zorg goed voor jezelf ladies!

2016 juni 28
by Loes van Rosse

Vrouwen denken vaak dat ze egoïstisch zijn, wanneer ze toegeven aan eigen wensen, behoeftes en verlangens. Niets is minder waar. Eigenlijk geldt juist het tegenovergestelde: het is egoïstisch om niet aan jezelf te denken ;-)!

 

quote vrouwen

 

 

 

No comments yet

Leave a Reply

Note: You can use basic XHTML in your comments. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS